Voorbij de laatste stad ACH 2

Omschrijving:

Beschrijving
IJle droombeelden en concrete alledaagse details kenmerken de poëtische wereld van Gerrit Achterberg (1905-1962). Zijn gedichten staan veelal in het teken van het reiken naar een gestorven geliefde en het doorbreken van natuurlijke barrières. Paul Rodenko bracht Achterbergs mooiste gedichten, waaronder bijvoorbeeld 'De ballade van de gasfitter', bijeen in Voorbij de laatste stad. Deze bundel (waarvan de eerste druk in 1955 verscheen) heeft al vele generaties laten kennismaken met een van de grootste dichters die Nederland ooit heeft gekend.

NBD|Biblion recensie
Niet alleen de poëzie van Gerrit Achterberg mag inmiddels tot onze klassieke literatuurschat gerekend worden, ook deze door Paul Rodenko samengestelde bloemlezing uit Achterbergs oeuvre verdient de kwalificatie klassiek. De eerste druk verscheen in 1955 en de vervolledigde derde druk uit 1962 is sindsdien ongewijzigd gebleven. In 1962 is Achterberg plotseling overleden. In zijn belangrijk, inleidend essay - niet gemakkelijk, ook al is de bloemlezing mede samengesteld ten behoeve van het literatuuronderricht - geeft Rodenko een empirisch-formalistische interpretatie. Hij wijst met nadruk op de mythische dimensie en op de sleutelbegrippen Woord en Dodenrijk van Achterbergs poëzie. De bloemlezing bevat 134 verzen, waaronder alle beroemd geworden hoogtepunten. Wie er nader op studeert, ontdekt ook idiomatische eigenheden, schatplichtigheden, ironie en humor, en bovenal een religieus fundament. Pocketeditie, normale druk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.