Vijf broden en drie vissen GR6

Omschrijving:

De ogenschijnlijk los van elkaar staande verhalen uit deze bundel vertellen over relationele problemen van drie vrouwen. Elk verhaal heeft een vervolg of weerspiegeling verderop in de bundel waardoor het de personen met elkaar verbindt en de lezer meer inzicht geeft. Dat blijkt des te sterker bij het laatste verhaal waarin de schrijfster de mannelijke bijfiguren ter verantwoording roept over hun gedrag en houding tegenover de drie vrouwen. Dit laatste verhaal toont tevens aan dat de bundel gezien kan worden als een thematisch geheel. Het scherpe psychologisch inzicht en de vaak rake typeringen, alsmede de actuele problemen die zijdelings de aandacht krijgen, maken deze bundel tot een goed leesbaar geheel. De psychologische ontwikkeling en relationele problemen van jonge vrouwen zijn ook de onderwerpen in eerder werk van deze in 1951 geboren schrijfster, o.a. 'Een kaart, niet het gebied' en 'Stella Klein'.

Thema's: vrouwen, relaties

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.