Lijstwerk Uittreksels en besprekingen SISO 850.8

Omschrijving:

Op literatuurlijsten staan steeds vaker romans en verhalenbundels die pas verschenen zijn. "Lijstwerk" haakt daarop in en bespreekt 30 representatieve titels uit de periode 1985-1990. Per titel wordt het omslag weergegeven, een korte typering van de opbouw verstrekt en een samenvatting van de inhoud van meerdere bladzijden alsmede een bespreking, eveneens van meerdere bladzijden geboden. De auteurs stelden al eerder soortgel3ke bundels ("Eerste druk", een jaarl3ks overzicht van de belangr3kste nieuwe literaire titels) samen. Behandeld wordt werk van Alberts, Bernlef, Biesheuvel, Brokken, Brouwers, Büch, Claus, Van Dantzig, Van Dis, Durlacher, Hermine de Graaf, Haasse, 't Hart, Hemmerechts, Hermans, Van der Heyden, Höweler, Oek de Jong, Kellendonk, Ku3er, Lanoye, De Loo, Vonne van de Meer, Mulisch, Van Reen, Reve, Springer, Theun de Vries en Van Zomeren.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.