Meer modermismen KOOT7

Omschrijving:

'Ik ben mijn eigen baneneschil', zegt Kees van Kooten in een van de hier voor het eerst gebundelde verhalen en er gaat inderdaad weer heel wat mis in deze nieuwe bundel, Meer Modernismen. Behalve een tiental langere verhalen staan er 26 korte Modernismen in dit boek, waarin de lezer zo niet zichzelf, dan toch zeker de nodige vrienden en verwanten zal kunnen herkennen. Wie het in de lach schieten als een der prettigste leeservaringen ondergaat, krijgt hier de kans het plankje Moderne Humor op een simplistische wijze uit te breiden.

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.