Koot droomt zich af KOOT2

Omschrijving:

Kees van Kooten heeft zich een heel persoonlijk taalgebruik eigen gemaakt, dat hij ook in zijn t.v.-programma's etaleert. De zinsbouw is plechtstatig en ietwat pedanterig en zijn vocabulaire zit vol neologismen die natuurlijk bedoeld zijn om een komisch/koddig effect teweeg te brengen. De kracht van de Haagse Kees ligt meer in het tot in het absurde doorborduren op een normaal gegeven. Het nadeel van moderne melkflessen, te lage salontafels etc., het voordeel van peperklipsen, balpennen om de nek; hij meiert er tot groot vermaak van de lezer (mits deze de dubbele bodem begrijpt) lustig op los. © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.