De ziekte van Lodesteijn WEE3

Omschrijving:

Vertelling waarvan het eerste hoofdstuk al eerder afzonderlijk verscheen in "Een treurige afdronk". Het verhaal gaat over een leraar klassieke talen, Lodesteijn, in Vlaardingen. Hij komt in conflict met de schoolleiding na een verhuizing uit een houten noodgebouw naar een hypermodern, fantasieloos ontworpen schoolgebouw. De aanvaringen (vooral met rector Persijn) worden steeds feller, totdat hij uiteindelijk via ziekteverlof en afkeuring aan de dijk wordt gezet. De ervaringen met de medici worden uitvoerig beschreven, maar bieden minder vermaak dan de ruzies met de schooldirectie. Waar Weemoedt écht gaat overdrijven of origineel wordt, komt de beloofde humor pas goed tevoorschijn. Maar de meeste scènes en gebeurtenissen zijn toch te voorspelbaar. Zijn beeld van Lodesteijns collega's ontstijgt het niveau van het cliché nergens. Hier en daar vindt men verwijzingen naar Bordewijks "Bint".

Thema's: schoolleven, leraren, humoristisch

Boek is 3 keer beschikbaar in de Mediatheek.