Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur WEE 2

Omschrijving:

De gedichten van deze schrijver vormen in onze tijd een genre apart. Ze zijn een mengvorm van Piet Paaltjens en De Schoolmeester en komen voort uit dezelfde romantische basisgevoelens. Ook in formeel opzicht sluiten ze aan bij de poëzie van beide negentiende-eeuwse dichters. Men herkent de knittelverzen van de één en de vormvastheid van de ander. De thema's waarop de weemoed van de dichter is gevestigd, kan men in de titel terugvinden; in algemene zin: de zogeheten verworvenheden van de moderne tijd. Alle schakeringen van relativering en onvrede zijn aanwezig; het wapen bij uitstek vormt de spot (ook zelfspot), van ironie tot sarcasme en cynisme. Deze jubileumuitgave is, wat de druk betreft, zeer fraai verzorgd en voorzien van bijzonder leuke tekeningen van Theo Kwak. Een knap bundeltje, dat men eigenlijk zelf zou moeten bezitten, want er valt veel te genieten, veel te lachen en ook veel te huilen; te "wenen" is een beter woord, wellicht.

Het monster van Vlaardingen

Moeders! houdt uw kinderen binnen!
Daar sjokt Weemoedt weer voobij.
Eerst een kop met dertig kinnen,
dan een troosteloze brij
die zich uitspreidt over 't wegdek,
dan weer indikt tot een klont
in een walm die nooit meer wegtrekt
volgt een touwtje met een hond...

Moeders! sluit uw lieve schatten
desnoods uren in 't toilet:
peop en pies kunnen zij vatten
maar die troep van Weemoedt? Get-
verdemme kijk die kinne"!
Kijk die levensmoede brij!
Moeders, houdt uw kinderen binnen.
Daar sjokt Weemoedt weer voorbij.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.