De keisnijder van Fichtenwald FERR4

Omschrijving:

De romans 'Gekkenschemer' (1974), 'Het stierenoffer' (1975) en 'De keisnijder van Fichtenwald' (1977) stonden aan het begin van het schrijverschap van Louis Ferron. Respectievelijk worden perioden uit de Duitse geschiedenis van de negentiende eeuw (met verwijzingen naar Wagner en Ludwig II), de Eerste Wereldoorlog en de Weimar republiek ('Het stierenoffer') en de Tweede Wereldoorlog ('De keisnijder') belicht. Historische romans zijn het intussen allerminst; het zijn groteske werelden die opgeroepen worden. De manier van vertellen via de narrige en opportunistische ik-vertellers (Ferdinand, Florian en Friedolien, met in het slot van 'De keisnijder' een verrassende, maar noodzakelijke perspectiefwisseling) en de stilering dragen bij tot het groteske karakter. Een boeiend spel van herkenning en vervreemding ontstaat. Deze bundeling van met elkaar verbonden romans in deze monumentale uitgave is alleszins gerechtvaardigd, wat niet wegneemt dat lezing achter elkaar - mede door de dikwijls barokke stijl - op den duur hoge eisen stelt aan de lezer. (Biblion)

Thema: nazisme

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.