Korte metten DORR15

Omschrijving:

Een bundeling van de beste veertig columns van Dorrestein die zij eerder schreef voor het weekblad De Tijd en de maandbladen Bzzlletin en Opzij. Het feminisme is een belangrijk onderwerp voor deze de vrouwenbeweging van harte toegedane schrijfster. Ze laat geen kans onbenut de heren der schepping op hun tekortkomingen en discriminatoir gedrag te wijzen, zonder echter de ogen te sluiten voor de soms rigide standpunten van het militante feminisme. Het opvallende gegeven dat veel feministen poezenbezitster zijn, doet haar bijna het filosofische pad bewandelen. In de columns waarin ze over haar gastdocentschap aan een Amerikaanse universiteit schrijft, tracht ze zich een sluitend beeld te vormen van de Amerikanen en de Amerikaanse samenleving. Deze schrijfster, van wie al diverse romans verschenen zijn, geeft met deze bundeling een groot publiek de kans van haar vluchtige, doch onderhoudende werk kennis te nemen.

Thema: feminisme

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.