De kunst van de Barok SISO 705.5

Omschrijving:

Overzicht in woord en beeld van architectuur, stadsplanning, tuinen en andere beeldende kunsten ten tijde van de Barok
Een der 'totaalboeken' van Konemann over een afzonderlijke stijlperiode, omvangrijk en toch laag geprijsd. Hier maken zeven auteurs de teksten bij een schat aan speciaal vervaardigde fraaie kleurenfoto's (ca. 450), aangevuld met een 150 bestaande illustraties deels in zwart. De Westerse bouwkunst van 1600 tot 1770 beslaat meer dan de helft van het boek en is door 3 auteurs bewerkt. Zij behandelen resp. Italie (Jung), West-Europa van Scandinavie tot Spanje met een kleine excursie naar Latijns-Amerika (Borngasser), en het Duitse gebied met Oost-Europa (Kluckert). Jung's verhaal is nogal droog en opsommend, Borngasser en Kluckert zijn onderhoudender. De weelde aan goede foto's, gelukkig vergezeld van talrijke plattegronden, maken het bouwkunstdeel niet slechts aantrekkelijk maar ook bruikbaar als architectuurgeschiedenis der Barok. De beeldhouwkunst is in deze periode niet uit de bouwkunst weg te denken. Twee andere auteurs behandelen deze in onmisbare, ook ruim geillustreerde hoofdstukken. Over de laatste sectie van het boek, de schilderkunst, kunnen we kort zijn: overbodig, want te summier. Uitstekende lijst van termen en redelijke bibliografie. Welkome aanvulling voor 17de/18de eeuw op bestaande architectuurhandboeken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.