Romaanse kunst SISO 705.2

Omschrijving:


De Romaanse kunst was de eerste kunststroming die in dezelfde periode op verschillende plaatsen in Europa ontstond met ongeveer dezelfde stijlkenmerken. Volgens dit boek was dat te danken aan de belangrijke rol die kloosters in de vroege Middeleeuwen speelden. Romaanse kunst is volgens de auteurs dan ook een christelijke, religieuze kunst van voornamelijk kerken en kloosters. Het boek begint met een hoofdstuk waarin de meest gebruikte stijlbegrippen, termen en plattegronden duidelijk en aan de hand van illustraties worden uitgelegd. Het laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan Romaanse schilderkunst. De nadruk van het boek ligt echter op de architectuur, de beeldhouwkunst uit die tijd bevond zich vooral op en aan gebouwen (kerkportalen werden ware kunstwerken). De nadruk ligt op Duitsland, Frankrijk en Itali�«, Nederland wordt zelfs niet genoemd. Verder is het een grondige uitgave. Met woordenlijst, kaarten van de belangrijkste gebieden en uitgebreide bibliografie.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.