De madonna met de buil RUY 3

Omschrijving:

'Grote romankunst is de kunst om een werkelijkheid die zou kunnen bestaan, te verbeelden als een werkelijkheid die bestaat', heeft Ward Ruyslinck eens gezegd. Deze bepaling zou de sleutel tot zijn werk kunnen zijn. Bij weinig schrijvers heeft de scheppende verbeelding inderdaad zulke visionaire kracht en tegelijk zulk een overtuigend waarheidsgehalte.
Deze overbekende bundel bevat zes prachtige novellen van een vooraanstaand prozaschrijver:
- De madonna met de buil
- De stemmer
- De slakken
- Dicht bij het water
- De overspeligen in het koningsgraf
- De pogrom

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.