Het reservaat RUY 6

Omschrijving:

Ongewijzigde herdruk van dit beroemde boek dat gaat over de gevoelsmens Basile Jonas, die een eenzame strijd voert tegen de moderne, slechts op nut en winst gerichte maatschappij. In dit gevecht tussen geweten, gevoel, idealisme en integriteit enerzijds en onmenselijkheid, corruptie, onderdrukking en intolerantie anderzijds, gaat hij kansloos ten onder. Het overdrevene van het verhaal past weliswaar bij het thema, maar de bijzonder strakke scheiding in goede en slechte karakters wordt op den duur irritant, ook al is dit in ideeënromans gebruikelijk. Via dit boek verkondigt de auteur zijn linkse, anti-Westerse en anti-kapitalistische overtuiging, reden waarom het erg populair was in Oost-Europa. Het toekomstbeeld en de maatschappijkritiek lijken op die in Huxley's "Brave new World" en in mindere mate op die in Orwell's "1984". Kleine letter; krappe marge.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.