Over Holland SISO 982

Omschrijving:

De Nederlandse luchtfotograaf Karel Tome�¯ steeg op om Nederland van boven te fotograferen.In zijn 'Over Holland', met honderden weidse kleuropnamen, worden brede rivieren, grazige weiden en godvrezende dorpskernen afgewisseld door autosloperijen, Vinex-locaties en rookspuwende fabrieksterreinen. Soms keek hij lijnrecht naar beneden, zodat er abstracte beeldraadsels ontstaan, meestal strekte zijn blik zich uit tot de horizon.

Op de meeste foto's schijnt de zon; de tinten van bloesem en bollenvelden verhevigen, rivieren krijgen mediterrane trekjes en de lentegroene uiterwaarden, met hier en daar wat soppende Paulus Potter-koeien, verheffen het boek tot een lofzang op een liefelijk land dat in sterk uiteenlopende gedichten � op de linker pagina's afgedrukt � soms even onderuit wordt gehaald. Door Gerrit Komrij bijvoorbeeld in `De binnenring van Holland': `De lucht hangt er laag / en de geest wordt er langzaam / in parlementaire / dampen gesmoord, / en op alle terreinen / is de stem van de koopman / met zijn ethische krampen / het meest aan het woord'.

Het hoge ansichtkaartengehalte verdwijnt zodra Nederland onder de sneeuw schuilgaat. Een kunstenaar als Jan Schoonhoven had zijn ogen uitgekeken bij de rijen wagons die in de vrieskou op een volgepakt treinemplacement aardige gelijkenis vertonen met zijn eigen reli�«fs. De meest raadselachtige, winterse opname komt uit Vlissingen, waar zandhopen zich laten lezen als een microscopische celdeling.

NIET UITLEENBAAR

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.