Spinrag der middeleeuwen. De geschiedenis van het Frankenvolk SISO 925.3

Omschrijving:

Recensie

Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor jongere lezers; ook voor schoolbibliotheken. Het valt echter te betwijfelen of het daarvoor geschikt is. De fout aan andere jeugdboeken-geschiedenis verweten, namelijk teveel voorkennis te veronderstellen, is ook hier volop aanwezig. De vele hypothesen en theorieen rond de geschiedenis der Franken (tot en met Karel de Grote), de overdaad aan onbekende namen, moeten jongere lezers in verwarring brengen. De actualiseringen -speciaal betreffende de kerstening van ons land- zijn weinig gelukkig. De zeer fraaie illustraties ten spijt verdient het boekje volstrekt geen aanbeveling.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.