Simon BEER1

Omschrijving:

Peter, de leider van zijn klas, vertelt in zijn eigen woorden hoe hij zich aangetrokken voelt tot Simon, een gesloten eigenaardige nieuweling die de hoogste cijfers krijgt, maar heel teruggetrokken is. Hij voelt zich verward en krijgt onenigheid met zijn klasgenoten. Zijn gevoelens voor Simon gaan diep, maar hij voelt toch ook dat hij afscheid zal moeten nemen van deze onwezenlijke vriend. Een gevoelige, zuivere uiteenzetting van ontluikende vriendschap en tederheid en het verwerken van het onvermijdelijke afscheidnemen. Korte zinnen, eenvoudige verteltrant.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.