Bruin zonder zon BROEC 01

Omschrijving:

Op zoek naar haar wortels in Bangladesh ontdekt de 17-jarige Runu veel tegenstrijdige gevoelens bij zichzelf en bij de andere geadopteerde kinderen met wie ze reist. Haar Belgische moeder, die haar vergezelde, maakte hiervan een eerlijk, confronterend en ontroerend verslag. De onontkoombare verscheurdheid neemt toe, naarmate de kinderen het land en zijn bewoners (familie) beter leren kennen. Geen facet van de confrontatie tussen de twee werelden blijft onbelicht, maar het wederzijds begrip is groot. De grondtoon is positief en idealistisch. De stijl is realistisch met een humoristische ondertoon en soms poëtisch. Het boek is de neerslag van een reis die de schrijfster met haar geadopteerde dochter naar Bangladesh maakte. Passende omslagtekening in naïeve stijl. - Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.