De chipseter HEYD 2

Omschrijving:

Wanneer de vader van een gezin enige tijd in de gevangenis doorbrengt, glijdt de moeder steeds verder af door een vriend in huis te nemen en haar achtjarige zoontje steeds vaker te mishandelen. Deze situatie wordt beschreven door de ogen van de zus van het mishandelde jongetje, die als puber heen en weer geslingerd wordt door gevoelens van schaamte en twijfel. Het boek is goed leesbaar en door het meisje als hoofdpersoon en point of view te nemen, wordt een onderwerp als kindermishandeling op een natuurlijke wijze voor een jonge lezersgroep bereikbaar gemaakt. Doordat het slot van het boek open blijft, wordt niet echt een oplossing gegeven voor dit specifieke geval van kindermishandeling. Toch laat de schrijver de lezer niet achter met een gevoel van onvrede; hij geeft aan welke eventuele oorzaken en mogelijke oplossingen voor mishandeling er zijn, ondermeer door een kort nawoord en adressenlijst van hulpverleningsinstanties in het boek op te nemen. Een geschikt boek om een dergelijk precair en gevoelig onderwerp bij jeugdigen ter sprake te brengen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.