Over lezen gesproken. deel 2 SISO 850.8

Omschrijving:

Uit deze uitgave kan afgeleid worden dat jeugdliteratuur definitief een plaats heeft gekregen in het literatuur- c.q. leesonderwijs. Het betreft hier een soort uittrekselboek met didaktische pretenties. Aan de hand van een aantal besprekingen, steeds met dezelfde opbouw ('over de schrijver' - 'samenvatting' - 'het gesprek' - 'andere boeken over dit onderwerp'), wordt de leerling (van lbo/mavo en havo/vwo-middenklassen) de mogelijkheid geboden zich voor te bereiden op examen of spreekbeurten. De vragen die aan de bespreking toegevoegd worden, passen in de huidige trend van het literatuuronderwijs, er wordt nl. eerder gevraagd naar 'leeservaringen' dan naar 'leesbegrip', stilistische en structurele kwesties komen slechts zijdelings aan de orde. Bij de keuze van auteurs en werken is 'op zeker' gespeeld, alle bekende Nederlandse auteurs (Beckman, Dros, Terlouw, Rutgers van der Loeff etc.) zijn vertegenwoordigd, maar ook de Vlamingen zijn niet vergeten (Van Camp, Cottenje, Gil van der Heyden). Het boek zal ongetwijfeld in een behoefte voorzien, al blijft m.i. altijd het gevaar aanwezig, dat de werken zélf niet of minder goed gelezen worden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.