In gesprek met de leerling SISO 458.4

Omschrijving:

Korte bespreking:

De kern van de begeleiding, die leraren aan individuele leerlingen geven, is gelegen in de begeleidingsrelatie die gebaseerd is op de houding van de leraar/mentor ten opzichte van de leerling. Vanuit deze visie beschrijft Konig de gesprekvaardigheid die bij begeleiding een grote rol speelt. Hierbij staan begrippen als gespreksinterventies en gespreksniveaus centraal. Op aspekten van deze begrippen wordt middels uitvoerig beschreven praktijksituaties nader ingegaan. Het boek is vooral een oefenboek om de gespreksvaardigheid die in leerlingbegeleiding aan de orde komt te optimaliseren. De beschreven cases zijn voor ieder zeer herkenbaar en bieden goede aanknopingspunten als onderbouwing van de theoretische uitgangspunten. Geschikt voor zowel onderwijsgevenden als studenten in opleiding.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.