Krisisbegeleiding in de school SISO 458.4

Omschrijving:

Handreiking voor leraren.

In toenemende mate worden met name scholen voor voortgezet onderwijs geconfronteerd met problemen van leerlingen. Deze publikatie is bedoeld als een handreiking voor leraren in het voortgezet onderwijs. Het doel is vooral de leraar te helpen zijn vaardigheden te vergroten bij de ondersteuning van leerlingen in krisissituaties. In de zeven hoofdstukken komen o.a. de volgende thema's aan de orde: begripsverheldering, rol van de leraar, signalen van leerlingen, het krisisproces, diagnostiseren en het verlenen van hulp. Uitgebreid wordt ingegaan op de vormen van hulpverlening en de plaats daarvan in de school als geheel. De hoofdstukken zijn uitgebreid voorzien van praktijkvoorbeelden, waardoor een en ander een zeer reele betekenis krijgt. Al met al een goed toegankelijk boek over een niet eenvoudige materie.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.