Het Hercynische woud VLU 9

Omschrijving:

Rufus is tegen zijn zin verkenner bij de Romeinen (55 v. Chr.). Hij moet het Germaanse gebied oostelijk van Gallië onderzoeken voor Julius Caesar, die denkt dat dit gebied net als Gallië makkelijk te veroveren is. Rufus verdwaalt, en wordt gevangen genomen door de Sugambriërs. Die sparen zijn leven in ruil voor informatie over Caesars plannen (Rufus kent hun taal door een bevriende oudere huisslaaf). In kort bestek krijgt de lezer in o.t.t. veel informatie over de leefwijze van zowel Romeinen als Germanen. Beeldende sfeeraanduidingen: 'hij blijft hopen en dwalen, totdat de duisternis over de grond naar hem toe kruipt en een einde maakt aan de dag en aan zijn hoop'.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.