Het verhaal van Dicey VOIG 8

Omschrijving:

Nu de Tillerman kinderen bij hun grootmoeder, die als zeer excentriek bekend staat, een thuis hebben gevonden, zijn toch nog niet alle problemen opgelost. Dicey, de oudste, heeft er moeite mee de zo lang alleen gedragen verantwoordelijkheid voor haar zusje en twee broertjes los te laten en zich aan te passen aan het gewone leven van haar leeftijdgenoten op school. Ze hebben alle vier hun eigen moeilijkheden. 'Gro' incluis. Ze vormen echter zo'n hecht gezin, komen zo voor elkaar op, dat het allemaal wel dragelijk blijft. Het verhaal munt uit in het beschrijven van de verschillende karakters met hun eigen verwerkingsmethode. De realiteit wordt niet verbloemd, doch zodanig gerelativeerd, dat het soms ontroerend is. Er wordt levenswijsheid op zo'n natuurlijke manier in het verhaal verweven, dat het een verrijkend boek is, dat bovendien boeit en rustig als zelfstandig deel kan worden gelezen naast Onder blote hemel en Samen onder dak (zie a.i.'s deze week). Schrijfster probeert duidelijk te maken aan 'goede' lezers vanaf 13 jaar, dat je moet leren in je leven open te staan voor de buitenwereld. - Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.