Ik ga weer graag naar school SISO 419.3

Omschrijving:

Thema: Pestgedrag

Ondanks alle aandacht die het onderwerp 'pesten' krijgt, wordt nog ruim eenvijfde van de basisschoolleerlingen gepest en getreiterd.
Pesten is dan ook een complex probleem, waarvoor niet altijd meteen een oplossing bestaat. De auteur van deze handzame publicatie geeft scholen en ouders praktische richtlijnen om pestgedrag te signaleren, te voorkomen en te beëindigen.

Een zorg voor school en thuis
Ik ga graag weer naar school! maakt deel uit van de praktische en succesvolle serie Een zorg voor school en thuis. Deze serie is bestemd voor zowel leerkrachten als ouders. Sociaal-emotionele ontwikkeling vindt thuis èn op school plaats. Deze boeken stimuleren de samenwerking tussen school en thuis.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.