Scheiding in meervoud SISO 458.4

Omschrijving:

Beschrijving

Eén van de zekerheden die je hebt in het leven is dat je ervaringen met scheidingen opdoet. Scheiding van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van echtscheiding, scheiding van vrienden of van andere mensen van wie je houdt. De ene scheiding ben je na enkele uren vergeten, de andere kan een levenslang gemis veroorzaken. Een scheiding is niet iets dat zich tussen twee personen afspeelt. Dat geldt bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn maar ook voor andere scheidingen. Je hele omgeving is van invloed op de manier waarop je ermee omgaat. Dit boek laat zien hoe jongeren scheidingen ervaren en wat daarbij de invloed is van ouders, vrienden, leraren en andere betrokkenen. Dit boek biedt begeleiders houvast bij de ondersteuning van jongeren die moeite hebben met het afscheid nemen van belangrijke personen. Ondersteuning die je kunt geven in individuele situaties maar ook in klassenverband.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.