Dyslexie, wat nu? SISO 464

Omschrijving:

Op een populaire en heldere wijze wordt in een zeer kort bestek voor ouders de onderstaande aspecten met betrekking tot het probleem dyslexie behandeld: Wat moeten we verstaan onder dyslexie?; Hoe verloopt de taalontwikkeling bij dyslectici en welke hulp kunnen ouders hierbij geven; Een aantal problemen die dyslectische kinderen ondervinden bij het leren lezen en spellen en Mogelijke hulpverlening door ouders en anderen. Het boekje is verschenen in de ouderreeks en bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.