Jan Rap en z'n maat KEULS 2

Omschrijving:

In dagboekvorm geeft de bekende schrijfster een gevoelig verslag van haar ervaringen als medewerker van een opvanghuis voor (merendeels uit kindertehuizen weggelopen) kinderen. Ze beschrijft de werkwijze van de medewerkers en hun moeilijkheden, het gedrag van de cliënten en de veelal negatieve ervaringen met instanties als de politie. De schrijfster heeft veel ander werk op haar naam staan (o.a. voor televisie, radio en toneel; ook 'Jan Rap' bewerkte ze voor toneel). Het boek is geïllustreerd met portrettekeningen, in een aantrekkelijke, makkelijk leesbare stijl geschreven en geschikt voor een grote gebruikerskring. Zeer kleine druk. - © Biblion

Verfilmd in 1989 door Ine Schenkkan.

Thema's: jongeren, opvangcentra

Boek is 3 keer beschikbaar in de Mediatheek.