Op Hugo Donker mag je slaan HAF 2

Omschrijving:

Bundel met zes, ten dele autobiografische, verhalen, waarin de auteur over het leven in de Tweede Wereldoorlog vertelt: kou en honger, jacht op brandhout, bombardementen enz. Haar minder gelukkige jeugd geeft de verhalen nog een extra dimensie. De schrijfster portretteert zich als een kind geblevene, die volwassenen nooit heeft (willen) leren begrijpen. Op deze wijze geeft ze een genadeloos beeld van haar milieu en van zichzelf. Daarna volgen enkele bespiegelingen achteraf, met name verwoord in een aantal gedichten van andere auteurs. Door dit mengsel van eigen ervaringen, verwerking van later opgedane kennis en teksten van anderen is dit boek, mede door de stijl - langere beschrijvingen en staccato zinnen waarbij vaak zinsdelen ontbreken en de lezer zelf voor invulling moet zorgen - niet eenvoudig te volgen voor jongere lezers. Positief is de afwezigheid van sensatiezucht. Doelgroep: kinderen vanaf ca. 12 jaar met belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en lezers die niet bang zijn voor een moeilijk boek. - Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.