De tuinen van licht JAG 1

Omschrijving:

De auteur schrijft vooral schoolboeken voor het voortgezet onderwijs en die rustige stijl zonder moeilijke woorden is in dit jeugdboek herkenbaar. In verhaalvorm met als basis de doorvertelde belevenissen van een oma aan haar kleindochter wordt het onderwerp 'paranormale belevenissen bij kinderen' behandeld. Ervaringen als uittredingen, stemmen horen of een aura zien kunnen kinderen angstig maken, vooral als de betrokken ouders het gebeuren opvatten als 'van de duivel bezeten zijn' zoals dat ooit Claudia's oma is overkomen. Het wordt nog enger als zich plaaggeesten van de verwarde psyche van het kind gaan bedienen. Ook iets 'weten' of kunnen voorspellen is voor veel kinderen eerder een last dan een zegen. Oma Ineke brengt rust en zorgt er ook voor dat Claudia niet meer bang is voor de onstoffelijke 'helper', haar beschermengel, die zich aandient in een droom. Het boekje kan een zinvol (al dan niet therapeutisch) hulpmiddel zijn bij het bespreekbaar maken van bovenbeschreven situaties. Met enkele romantische zwart-witpotloodtekeningen. Vanaf ca. 13 jaar. - ©Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.