Fulco de minstreel KIEV 2

Omschrijving:

Bewerking van het klassieke ridderverhaal, spelend in de 13e eeuw, waarin de trouwe Fulco, vermomd als minstreel, zijn heer de graaf van IJsselstein uit de kerkers van de vijandige graaf van Vianen weet te redden. Het verhaal is bewerkt voor kinderen met leesmoeilijkheden en benadert het origineel in sfeer en gebeurtenissen vrij getrouw. Het verhaal is nog altijd spannend en uitvoerige beschrijvingen zijn vervallen. Veel dialoog, korte hoofdstukken, duidelijke bladspiegel en een grote vetgedrukte schreefletter. Moeilijke woorden (minstreel) worden verklaard en lange woorden worden onderbroken door een verbindingsstreepje. Sfeervolle, wat grijsachtige kleine illustraties. AVI-niveau 6. Voor kinderen met leesmoeilijkheden vanaf ca. 11 jaar. - Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.