Het slot op de hoef KIEV 3

Omschrijving:

Een historisch verhaal in tweeërlei opzicht: het verhaal zelf speelt in de 13e eeuw; de auteur schreef het in 1897. De vertelling gaat over de erfopvolging van het graafschap Holland. Deze uitgave is in een paar opzichten opvallend. De verwijzing dat het verhaal destijds naar een sage, de zwaardsage, herschreven is, is weggelaten. De tekst is zonder verantwoording met eerbied voor de oorspronkelijke stijl herschreven dan wel aangepast. De taal is iets, maar onvoldoende hedendaags 'gefatsoeneerd'. De historische aanbidding van de adel door de horigen blijft. De regisserende schrijfstijl van de auteur maakt het verhaal niet tot een eigentijds historisch verhaal. De zwart-witte illustraties als interpretaties van het verhaal zijn beschrijvend, maar geven voortdurend de indruk dat ze veel groter getekend zijn, dan ze nu afgedrukt werden. Een mooi gegeven voor een verhaal, maar deze uitgave geeft aan dat een klassiek jeugdboek soms uitsluitend klassiek moet blijven en dat gefrunnik, hoe integer dan ook gedaan, schrijnende reparaties oplevert. Vanaf 12 jaar. - Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.