Wespennest MOE 1

Omschrijving:

Dit boek beslaat een dag uit het leven van de 14-jarige Suzanne. Met haar moeder heeft ze niet echt een hartelijke relatie. Moeder heeft het met wel meer dorpsgenoten aan de stok. Hoofdreden is de luidruchtige hondenkennel die een vriendin van haar bezit. Moeder en Suzanne willen de petitie tegen de kennel niet tekenen. Deze avond vindt het jaarlijkse Zomerfeest plaats. Als er 's middags een onbekende jongen in het dorp komt, wordt de schijnbare rust verstoord; de ruzie laait weer op. Deze jongen zorgt er tevens voor dat Suzanne een keuze moet maken. De schrijver herzag zijn boek 'Suzanne Dantine' uit 1989 bij de 3e druk inhoudelijk en stilistisch grondig. Wat overblijft is een mooi, poëtisch, eigentijds verteld verhaal. Een verschil is het open einde (in de oude uitgave was een epiloog opgenomen). Hierdoor blijft de lezer met een aantal toch wel belangrijke vragen zitten. Het boek is geschreven in een heldere stijl, waarbij een sfeer wordt opgeroepen die boeit van het begin tot het eind. Voor een select lezerspubliek vanaf ca. 14 jaar. - ©Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.