Rembrandt (De groten van alle tijden) SISO 736.5

Omschrijving:


Rembrandt was op de eerste plaats portretschilder: hij heeft in totaal ruim vierhonderd portretten geschilderd, waaronder ruim zestig zelfportretten.
Hoewel zijn tijdgenoten hem bewonderden, begrepen zij zijn revolutionaire genie niet altijd: zij verweten hem tegen de 'regels van de kunst' te zondigen. Zij konden niet aanvoelen dat Rembrandt een schoonheid creëerde die ver boven de aan tijd gebonden esthetische wetten uitsteeg.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.