Edgar Degas SISO 737.6

Omschrijving:

Uit de serie: Kunstschatten

Hoewel de Franse schilder Degas (1834-1917) deelnam aan de exposities van de impressionisten en daarom ook tot die groep wordt gerekend, noemde hij zichzelf uitdrukkelijk realist omdat hij ernaar streefde de tradities van zijn voorgangers (met name Ingres en Delacroix) te verenigen met een realistische weergave van het moderne leven. Copplestone beschrijft Degas' leven, historische achtergrond, zijn relatie met de impressionisten en zijn artistieke ontwikkeling. Ook besteedt hij aandacht aan zijn techniek. De ruim veertig afbeeldingen in kleur en meestal groot formaat tonen een representatieve keuze uit zijn werk waarom hij terecht beroemd is: m. n. portretten, paardenraces, balletdanseressen en baadsters, in pastel en olieverf, benevens een aantal kleine sculpturen van danseressen en paarden. De afbeeldingen met uitgebreide bijschriften zijn geïntegreerd in de tekst. Deze monografie -helaas zonder bibliografie- vormt door de niet diepgravende, maar wel informatieve en toegankelijke aanpak een goede eerste kennismaking voor een breed publiek met deze belangrijke kunstenaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.