Pierre Auguste Renoir SISO 737.7

Omschrijving:

Uit de serie: Kunstschatten

Franse schilder Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Renoir, die werd opgeleid als porseleinschilder, zou zich ontwikkelen tot één van de beroemdste impressionistische schilders van de jaren 1870-1880. In de loop van de jaren tachtig veranderde hij zijn stijl en ging hij in een meer solide, bijna 'klassieke' stijl schilderen; zo kwam hij tot zijn beroemde naakten en portretten uit de late periode. Dit boek bestaat grotendeels uit kleurplaten van behoorlijke kwaliteit, voorzien van uitgebreide bijschriften. In de lopende tekst wordt een overzicht geschetst van Renoirs leven en zijn plaats te midden van de andere impressionisten. Omdat inleiding, inhoudsopgave, literatuurverwijzing en index ontbreken is onduidelijk wat de bedoeling is van het boek. De -haastig geschreven en knullig vertaalde- tekst veronderstelt een redelijke bekendheid met het culturele klimaat van Renoirs tijd maar bevat geen nieuwe informatie voor ingewijden. Waarschijnlijk is dit boek precies wat het lijkt: een pretentieloos platenboek voor een breed publiek.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.