The Bleeding Heart FRE 1

Omschrijving:

Twee volwassen Amerikanen ontmoeten elkaar in Engeland: Dolores, schrijfster en docente Engels, geestig, onafhankelijk, feministe, en Victor, succesvol zakenman en wantrouwig tegenover alles wat geen wetenschappelijke basis heeft, inclusief gevoelens. Door de Atlantische Oceaan gescheiden van hun beider gezinnen groeit hun seksuele relatie uit tot een diepere verhouding. Maar de twee zijn zo gevormd door het leven dat ze al achter de rug hebben, dat de grote verschillen die er tussen hen bestaan alleen te overbruggen zouden zijn wanneer de een zich zou aanpassen aan de ander...

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.