De Koran SISO 217.2

Omschrijving:

= al-Qur'an al-karim : een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands

Korte bespreking:
Tot nog toe moest degene die in de tekst van het heilige boek van de islam in het Nederlands wilde lezen, grijpen naar de monumentale vertaling uit de jaren '50 van Kramers. Van nu af aan kan men in menig opzicht beter grijpen naar deze editie van de hand van de Groninger arabist dr. Fred Leemhuis. Naast de tekst in het Arabisch treft men de vertaling ('weergave') van Leemhuis. Anders dan Kramer wilde Leemhuis bij het vertalen vanuit het Arabisch rekening houden met de voor moslims gezaghebbende uitleg van het boek. Daarmee is deze editie van de Koran, die ook aan de Azhar Universiteit van Kaïro ter goedkeuring werd voorgelegd, geschikt voor moslims. De grootste doelgroep is dan ook de tweede generatie van islamitische jongeren die het Arabisch nog maar slecht beheersen en in feite reeds het Nederlands als spreektaal hebben. Voorts kunnen de Nederlanders nader kennis nemen van het heilige boek van zo'n half miljoen moslims in Nederland. Het is te verwachten dat deze editie een brede ingang zal vinden bij moslims in Nederland en belangstellenden. - Drs. P.F. Goedendorp.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.