Bouwstenen van het atoom SISO 538

Omschrijving:

Dit boek is ontstaan naar aanleiding van een serie colleges die de auteur aan studenten van de Harvard University heeft gegeven. Studenten die zonder een specifieke kennis in de wis- en natuurkunde toch een inzicht moesten krijgen in de ontwikkelingen van de moderne natuurkunde. In dit boek worden de ontdekkingen van de fundamentele deeltjes van atomen- het elektron, proton en neutron- beschreven. Voor zover noodzakelijk wordt de klassieke natuurkunde verspreid door het boek behandeld. Formules worden zo veel mogelijk vermeden en waar onvermijdelijk in woorden uitgeschreven. De normale wiskundige behandeling wordt in appendices gegeven. Het maakt dit boek over een serie fascinerende natuurkundige ontdekkingen zeer leesbaar.

Wetenschappelijke bibliotheek ; dl. 3
Atoomfysica
eigenschappen van specifieke deeltjes, resonanties


Boek is beschikbaar in de Mediatheek.