Kroniek van zeven armoedzaaiers CHA2

Omschrijving:

De zeven armoedzaaiers die deze kroniek verhalen, zijn jobbers �
manusjes � van � alles � op Martinique. Zij bezien het leven op
het eiland vanaf hun plek op de groentemarkt, waar dagelijks een
bonte mengeling van negers, mestiezen, Syriers, nachtduivels en
zombies samenstroomt, waar geknokt wordt om het bestaan,
waar de koopvrouwen de scepter zwaaien en de mannen zich
voornamelijk wijden aan de rum. Held van de kroniek is Pipi,
meester van de kruiwagen. Zijn illegale boottochten tijdens de
oorlog, zijn worsteling met het slavenverleden, zijn triomfen als
wondertuinder en zijn noodlottige ontmoeting met een
nachtvrouw: de jobbers hebben het allemaal van nabij beleefd.
Op meesle pende wijze doen zij er verslag van: humor,
wreedheid, poëzie, medeleven en melancholie wisselen elkaar af
in dit relaas over een veranderende wereld, waarin voor jobbers
steeds minder plaats is.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.