Blind Paradijs HUO1

Omschrijving:

Beschrijving
Vietnam na de hereniging van Noord en Zuid vormt het decor voor een aangrijpende persoonlijke geschiedenis. Centraal staat Hàng, een jonge vrouw die in de sloppenwijken van Hanoi is opgegroeid en als gastarbeidster in de Sovjet-Unie werkt. Als zij per trein op weg is naar haar zieke oom in Moskou trekt haar leven als een koortsvisioen aan haar voorbij. Het Vietnam van haar jeugd herleeft in al zijn geuren en kleuren, beelden en rituelen. De roerige ontwikkelingen in de Vietnamese samenleving worden treffend weerspiegeld in de portretten van tante Tâm en Hàngs moeder. Vooral de schrijnende levensloop van de laatste toont tot welke benarde omstandigheden maatschappelijke corruptie en hypocrisie kunnen leiden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.