Ellis en het verbreinen SISO 600.52

Omschrijving:


Korte bespreking
Hoogleraar Jelle Jolles is directeur van het onderzoeksinstituut LEARN en het centrum Brein & Leren Amsterdam. Dit boek is een herziene versie van het boek dat oorspronkelijk verscheen naar aanleiding van zijn oratie in september 2010. De ondertitel 'over hersenen, gedrag & educatie' zegt precies waar het boek over gaat: onderzoek naar het functioneren van de hersenen, de biologische achtergronden van menselijk gedrag en de implicaties daarvan voor onderwijs en opvoeding. Het betreft hier geen boek met een bepaalde opbouw, maar een verzameling van artikelen uit dagbladen en tijdschriften, en verslagen waarin Jolles geïnterviewd of aangehaald wordt. In het hoofdstuk 'Tot slot' geeft de schrijver aan welke bruggen er nog geslagen moeten worden tussen richtingen in de wetenschap en de praktijk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.