Verhaal van een vondeling; Werkloos in Brazzaville ZOT 1

Omschrijving:

Verhaal van een vondeling speelt zich af in het Sahelgebied van Noord-Kameroun tijdens de droogteramp van 1905. Een weeskind wordt door een handelaar meegenomen. Zijn familie is er evenwel niet erg gelukkig mee: het loopt uit op een drama. Een verhaal zoals je vaak uit dat gebied kunt optekenen: het familieleven en de gewoonten, het kolonialisme en de missie. Niet direct een fatale botsing maar het gaat evenmin ongemerkt voorbij.

Robert Zotoumbat werd in 1944 in M�©kambo in Noordoost-Gabon geboren. Na zijn studie werkte hij als onderwijzer. Later vertrok hij naar Londen om een opleiding tot leraar Engels te volgen. Zijn verhaal is ten dele autobiografisch.

Werkloos in Brazzaville is een eigentijds verhaal. De schrijver laat ons zonder literaire pretenties delen in het leven van een gewone man die met twee grote problemen geconfronteerd wordt. Evenals in de rest van Afrika heeft het kolonialisme en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd de volkeren binnen kunstmatige grenzen opgedeeld. Mapouata, de hoofdfiguur, moet dan ook uit Kinshasa verdwijnen naar Brazzaville in Kongo.

Pierre Biniakounou werd in maart 1944 in Kinguélé (Boko) in Kongo geboren. Hij werkte als typist, kassier, declarant bij de douane en, tijdens zijn opleiding tot boekhouder, als maître d'hotel. Nu is hij secretaris van een hotelketen in Brazzaville.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.