De waanzinnige 14de eeuw SISO 925

Omschrijving:

Deze beschrijving van de 14e eeuw is enerzijds de kroniek van een adellijke familie, aan de hand van de toenmalige geschiedschrijvers, en anderzijds een kultuurgeschiedenis van voornamelijk Frankrijk. Het is literaire geschiedschrijving van de beste soort. Het vertelt wat er gebeurde en het verklaart, op basis van uitvoerige studies, waarom het gebeurde. Bibliografie en notenapparaat zijn uitstekend. De illustraties vallen tegen, het register kon beter. Een 'must' voor de geïnteresseerde leek, de student en de vakman, die allen getroffen zullen worden door de onmiskenbare overeenkomsten met onze eigen tijd.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.