De trotse toren Een portret van de wereld in de jaren 1890-1914 SISO 357

Omschrijving:

Recensie:
Barbara Tuchman bezit de gave om zonder concessies aan wetenschappelijke eisen op buitengewoon boeiende wijze voor een breed publiek geschiedenis te schrijven. In dit boek geeft zij met vaste greep op een zeer gevarieerd bronnenmateriaal een beeld van de periode 1890-1914 met de nadruk op West-Europa en de lagen van de bevolking voor wie het de Belle Epoque was. Er zijn nadelen aan haar benadering verbonden: parallelle ontwikkelingen worden door de vaak landsgewijze aanpak niet altijd gesignaleerd, en soms blijven aspecten niet uitgewerkt doordat zij slechts naar het geven van een oppervlaktebeeld streeft; ook treden natuurlijk vertekeningen op door het gekozen noodlotsperspectief. Maar tegen het kaleidoscopische beeld vallen die bezwaren eigenlijk in het niet. Met index en literatuuropgave.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.