Erflaters van onze beschaving SISO 937.3

Omschrijving:

Ongetwijfeld hebben wij in dit boek met een "klassieke" in onze Nederlandse historische literatuur te maken. In betrekkelijk korte opstellen laten de auteurs 36 Nederlanders die politiek, wetenschappelijk of literair een bijdrage tot de Nederlandse cultuur hebben geleverd de revue passeren. Ieder opstel is met zorg bewerkt. Het aantrekkelijke van deze nieuwe uitgave van het voor het eerst in de jaren 1938 tot 1940 gepubliceerde boek, is de prachtige vorm waarin het sinds de negende druk verschijnt. De letter is aantrekkelijk, de bladspiegel voornaam en niet minder dan 198 met zorg uitgezochte afbeeldingen verfraaien het werk. Bovendien heeft het boek waarde door de uitvoerige literatuuropgaven bij ieder opstel. Deze zijn vergeleken met de eerste drukken bijgewerkt en up-to-date. Het boek zal zeker lezers blijven vinden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.