De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk SISO 930

Omschrijving:

Ongewijzigde herdruk van de bekende Geschiedenis van Nederland die voor het eerst in 1934 verscheen. Een grondige herziening had plaats bij de vijfde druk in 1973 toen nieuwe vondsten betreffende pre- en protohistorie werden opgenomen en het boek tot in het jongste verleden werd bijgewerkt. Het boek is een bijzonder nuttige gids gebleken voor studenten in de geschiedenis en voor hen die zich daarvoor serieus interesseren. Met uitgebreid register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.