Voortrekkers achterblijvers; Zuid-Afrika gisteren en morgen SISO 940

Omschrijving:

De geschiedenis van Zuid-Afrika beschreven vanuit het standpunt van de zwarte bevolking. In tien hoofdstukken beschrijft het boek de geschiedenis van het gebied, het ontstaan van de huidige situatie, de Grote Apartheid, het politieke systeem en zijn wetgeving, het verzet ertegen, de sociaal-economische aspecten van het systeem, de rol van de kerken, het onderwijs, en Zuid-Afrika's positie in de wereldpolitiek. Het bevat een groot aantal uitstekende kaarten, overzichten, schema's en tabellen, en geeft een korte literatuurlijst aan het eind van ieder hoofdstuk. Jan Schipper is een van de weinige deskundigen op het gebied van Afrikaanse geschiedenis in Nederland. Hij geeft een prettig leesbaar, helder en goed gedocumenteerd inzicht in de politieke en economische situatie van Zuid-Afrika, en staaft zijn eigen politieke en maatschappelijke keuze met overtuigende argumenten.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.