Berichten, bezweringen IST 1

Omschrijving:

Essayist en dichter Geert van Istendael is een "anders globalist". Hij weet wel dat poëzie een marginale activiteit is (stilte en stilstand), maar daarom juist een geschikt voertuig om het alles slopende modernisme een halt toe te roepen. Dat demonstreert hij o.a. met een lang gedicht over zijn geboorte- en woonplaats Brussel. In een visioen laat hij de oude Jan van Ruysbroeck de jonge Marokkaanse Fatma (immers "de toekomst") door de stad voeren. Makelaars, containers en snelwegen maken daar de dienst uit, waardoor prachtgebouwen en monumenten verwoest worden en de natuur wordt aangetast. 't Is duidelijk waar de prioriteiten liggen bij deze dichter. Toch is hij wereldburger genoeg om de huilende Fatma te troosten onder 't motto: "Geniet van 'het nu' en alles zal eens goedkomen." Modern taalgebruik en traditioneel rijm vergemakkelijken de leesbaarheid van deze poëzie. Wel zal "de geheven vinger" eerder oudere dan jongere lezers aanspreken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.