De verwoesting van de West-Indische landen SISO 940

Omschrijving:

Bartolomé de las Casas (1484-1566), een Spaanse dominicaan die een groot deel van zijn leven in de Nieuwe Wereld verbleef, werd beroemd als de grote voorvechter van een humane behandeling van de Indianen in de door de Spanjaarden onderworpen gebieden. In die hoedanigheid is hij een historische figuur van grote betekenis. In dit boekje, een indrukwekkend, zij het eenzijdig 'j'accuse', gericht tot Philips II (1542), geeft hij een gruwelijk beeld van door zijn landgenoten tegen de Indianen begane wandaden. Zijn geschrift kreeg in de 16e en 17e eeuw vooral buiten Spanje een enorme verspreiding en werd het voertuig bij uitstek van de in die tijd sterk levende anti-Spaanse gevoelens, vooral in de Nederlanden. Het lag voor de hand dat dit beroemde pamflet in het 'Columbusjaar' 1992 een nieuwe Nederlandse uitgave zou beleven (de vorige dateert uit 1969), voorzien van een uitstekende inleiding en geïllustreerd met de bekende, uit 1598 daterende prenten van Theodor de Bry. Het in de Spaanse titel voorkomende woord 'Indias' is ten onrechte vertaald als 'West-Indische landen': het boekje bestrijkt heel Spaans Amerika.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.