De koude oorlog. Spanning en ontspanning SISO 929.9

Omschrijving:

Dit boekje is in een serie voor het middelbaar onderwijs verschenen. Het begint met een viertal verschillende opvattingen over de Koude Oorlog die summier worden behandeld. Gekozen wordt voor de opvatting die de Koude Oorlog aan het eind van de Tweede Wereldoorlog laat beginnen. Dat is nogal traditioneel; verzuimd wordt de voorgeschiedenis voor die tijd wat meer te belichten. Vervolgens worden de ontwikkelingen van de Koude Oorlog geschetst, waarbij o.a. zowel het Marshallplan als China aandacht krijgen. Aan het slot is een uitgebreide bibliografie opgenomen, toegespitst op het geschiedenisonderwijs. Als introductie tot dit onderwerp kan het boekje zeker goede diensten bewijzen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.